Klubben

Hull 18 - Vedlikehold på greenen - Tilbud Greenfee

Publisert: 17. oktober 2016  av Bjørn Lohne

Greenen på hull 18 skal dreneres. Nedsatt greenfee mens arbeidet pågår

Arbeidet vil pågå fom tirsdag 18. oktober tom fredag 21. oktober, og en vintergreen vil være i bruk på hull 18 mens arbeidet pågår. Det er kun greenen på hull 18 som berøres av vedlikeholdet.

Vi tilbyr en redusert greenfee på kr. 300,- alle dager vedlikeholdet pågår.

Nedenfor er bilder av dreneringen på hull 8 i 2015. Det er samme type vedlikehold som nå skal i gang på hull 18.