Nyheter

Nytt Klubbhus – invitasjon til anbudskonkurranse

Publisert: 28. mars 2017  av Bjørn Lohne

Ønsker noen å motta anbudsinvitasjon?

Med forbehold om endelig godkjenning på klubbens årsmøte i februar 2018, planlegger vi å igangsette bygging av nytt klubbhus samme vår. Vi jobber for tiden med en anbudsinvitasjon som vil bli sendt ut i mai/juni 2017 og planen er å kontrahere en hoved entreprenør høsten 2017.
 
Om det er noen av våre medlemmer som ønsker å motta denne anbudsinvitasjonen, eller har tips om seriøse entreprenører som vi bør kontakte, så ber vi om at dere melder interesse til erling.nilsen@netel.no innen 1. mai 2017.