Medlemmer

Medlemskap og priser for 2017

Ønsker du å bli medlem av Kjekstad Golfklubb kan du melde deg inn fra våre hjemmesider her. Du kan også ta kontakt med klubben på tlf 31 29 79 90, eller send mail til post@kjekstad-gk.no
Vi ønsker deg hjertelig velkommen!

Du betaler ikke innmeldingsavgift ved innmelding i Kjekstad GK!

Junior (0 - 9 år)
Medlemskontingent: kr 700,-. Inkludert fritt spill begge baner.

Junior (10 - 12 år)
Medlemskontingent: kr 1 100,-. Inkludert fritt spill begge baner. Gjelder fra det året man fyller 10 år.

Junior (13 - 19 år)
Medlemskontingent: kr 1 950,-. Inkludert fritt spill begge baner. Gjelder fra det året man fyller 13 år.

Ungdom (20 - 21 år)
Medlemskontingent: kr 2 850,-. Militære og studenter mellom 22 og 28 år kommer også inn i denne gruppen. Rabattert pris. Inkludert fritt spill begge baner. Gjelder fra det året man fyller 20 år.

Voksne (22 år -)
Medlemskontingent: kr 6 850,-. Inkludert fritt spill begge baner.
Det er ikke krav til kjøp av aksje eller andel. Gjelder fra det året man fyller 22 år.

Greenfeemedlemskap
Medlemskapet gir fritt spill på korthullsbanen gjennom hele sesongen. Ønsker man å spille Hovedbanen betaler man kun halv greenfee. Medlemskapet koster kr. 3 425,- pr år.

Re-innmeldingsavgift
Ønsker du å melde deg ut av klubben, og re-innmelder deg innen 12 måneder tilfaller re-innmeldingsavgift på kr 1 000,-.