Medlemmer

Medlemskap og priser

Ønsker du å bli medlem av Kjekstad Golfklubb kan du melde deg inn fra våre hjemmesider her. Du kan også ta kontakt med klubben på tlf 31 29 79 90, eller send mail til post@kjekstad-gk.no
Vi ønsker deg hjertelig velkommen!

Du betaler ikke innmeldingsavgift ved innmelding i Kjekstad GK!

Junior (0 - 9 år)
Medlemskontingent: kr 525,-.

Junior (10 - 12 år)
Medlemskontingent: kr 925,-.

Junior (13 - 19 år)
Medlemskontingent: kr 1 750,-.

Ungdom (20 - 21 år)
Medlemskontingent: kr 2 600,-. Militære og studenter mellom 22 og 28 år kommer også inn i denne gruppen.

Voksne (22 år -)
Medlemskontingent: kr 6 450,-.
Det er ikke krav til kjøp av aksje eller andel.

Greenfeemedlemskap
Medlemskapet gir fritt spill på korthullsbanen gjennom hele sesongen. Ønsker man å spille Hovedbanen betaler man kun halv greenfee. Medlemskapet koster kr. 3 225,- pr år.

Re-innmeldingsavgift
Ønsker du å melde deg ut av klubben, og re-innmelder deg innen 12 måneder tilfaller re-innmeldingsavgift på kr 1 000,-.